Obecní úřad - obecně závazné vyhlášky

 

pdf Obecně závazná vyhláška 2/2014 o systému shromažďování odpadu
        ze dne 23.1.2014

pdf Obecně závazná vyhláška 1/2014 o poplatku za komunální odpad ze dne 22.1.2014

pdf Veřejná vyhláška o pozemkových úpravách v k.ú. obce

pdf Obecně závazná vyhláška 1/2013 o poplatku za komunální odpad ze dne 8.2.2013

pdf Obecně závažná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze         dne 8.2.02013

pdf Veřejná vyhláška - Povolení stavby vodního díla "Vodovod Lesní Jakubov"

pdf Veřejná vyhláška - Zahájení zjišťování průběhu hranic pozemku

pdf Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení vodoprávního řízení ze dne 5.1.2012
        povolení stavby vodního díla - Vodovod Lesní Jakubov

pdf Obecně závazná vyhláška 1/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity
        ze dne 7.12.2011

pdf Obecně závazná vyhláška 2/2011 o místním poplatku ze psů ze dne 7.12.2011

pdf Obecně závazná vyhláška 3/2011 o poplatku za komunální odpad ze dne 7.12.2011

pdf Obecně závazná vyhláška 4/2011 o pravidlech pohybu psů na veřejných
        prostranstvích psů ze dne 7.12.2011

pdf Obecně závazná vyhláška 1/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity
        ze dne 15.1.2011

pdf Obecně závazná vyhláška 2/2011 o místním poplatku ze psů ze dne 15.1.2011

pdf Obecně závazná vyhláška 3/2011 o poplatku za komunální odpad ze dne 15.1.2011

pdf Příloha k obecně závazné vyhlášce 3/2010 - rozúčtování poplatků za odvoz
        a shromažďování komunálního odpadu ze dne 1.12.2010

pdf Obecně závazná vyhláška 3/2010 o místním poplatku za odvoz a shromažďování
        komunálního odpadu ze dne 1.12.2010