Současnost obce Lesní Jakubov

 

SVĚCENÍ OBECNÍCH SYMBOLŮ

Dne 14. července 2014 proběhlo v obci Lesní Jakubov svěcení obecních symbolů, vlajky a znaku obce. Zastupitelstvo obce v čele se starostou obce zorganizovali slavnostní den, kdy byla vlajka a znak slavnostně posvěcen po mši svaté knězem P. Janem Peřinou, za účasti obyvatel obce a pozvaných zástupců okolních obcí a obcí „Mikroregionu Chvojnice“. Starosta obce při svém projevu k lidem zdůraznil a poděkoval za poskytnutí dotace na znaky obce od Kraje Vysočina, Mikroregionu Chvojnice, Firma Hort, MS Rapotice, AVE a.s., Lesart Kladeruby a.s.

Leták_malý
Plakát akce

Po slavnostním zahájení proběhlo posezení občanů a rodáků obce v příjemné atmosféře s přispěním hudby a občerstvení.

Pro děti zde byl k dispozici skákací hrad, trampolína a malování na obličej.

Na obecním úřadě probíhala projekce, kde si lidé mohli shlédnout historii obce včetně starých fotografií.

Symboly obce

Znak obce      Vlajka obce

Lesní Jakubov - pečeť

Pečeť je osmihranná o rozměrech 12x12 mm. V pečetním poli je srdce, z kterého vyrůstají tři květiny o jednom květu. Po stranách květu prostřední květiny jsou písmena IW. Obvod pečetě je lemován linkou.

Datování: Před rokem 1749.

Význam symbolů na znaku a vlajce naší obce

Na vlajce máme dva pruhy, jeden bílý a druhý zelený s pilovitým zakončením a pěti zuby.

Uprostřed zeleného pruhu je kvetoucí srdce, ze kterého vyrůstají tři květy mezi dvěma stonky. Tento symbol byl převzat ze staré pečeti, kterou naše obec měla již v 18. století.

Pilovitý tvar zeleného pruhu symbolizuje již neexistující starou Jakubovskou tvrz a také koruny stromů, které daly novodobý přídomek názvu obce Lesní.

Zelená barva je symbolem přírodní krajiny kolem obce - jako jsou lesy, louky, pole.

tečka