Archiv zpráv - úřední deska

Rok 2017

2017_12_20_Rozpočet obce pro rok 2018 (schválen)
2017_12_18_Volba prezidenta České republiky - první zasedání OVK
2017_12_16_SVaK - 1. Zápis z jednání VH 24112017
2017_12_16_SVaK - 2. Prezenční listina 24112017
2017_12_16_SVaK - 3a. Kalkulace V+S 2018 (schválená VH)
2017_12_16_SVaK - 3b. Kalkulace V+S 2018 dle Př. 19 (schválená VH)
2017_12_16_SVaK - Oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č. 10
2017_12_16_SVaK - Oznámení o vyvěšení rozpočtu
2017_12_16_SVaK - Oznámení o vyvěšení střednědobého výhledu SVaK 2019-2020
2017_12_10_Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 20.12.2017
2017_12_06_Stavební povolení polních cest
2017_12_01_Volba prezidenta České republiky
2017_12_01_Volba prezidenta České republiky - komise
2017_12_14_Rozpočtový výhled obce 2018 - 2022
2017_11_29_Rozpočet obce pro rok 2018 (návrh)
2017_11_22_Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 29.11.2017
2017_11_22_Volba prezidenta České republiky - informace o počtu a sídlech volebních okrsků
2017_11_08_SVaK - Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 - návrh
2017_11_08_SVaK - Návrh rozpočtu pro rok 2018
2017_11_01_Rozpočtové opatření 10
2017_10_04_Volby do poslanecké sněmovny České republiky
2017_10_02_Rozpočtové opatření 9
2017_09_29_SVaK - oznámení o vyvěšení rozpočtových opatření
2017_09_10_Návrh opatření veřejné povahy
2017_09_10_Přerušení dodávky elektrické energie
2017_09_10_Prořez stromů
2017_09_01_Rozpočtové opatření 8
2017_08_25_Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 06.09.2017
2017_08_21_Volby do poslanecké sněmovny České republiky
2017_08_30_Volby do poslanecké sněmovny České republiky - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
2017_08_01_Rozpočtové opatření 7
2017_07_28_SVaK - rozpočtové opatření
2017_07_21_SVaK - valná hromada
2017_07_21_SVaK - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2019
2017_07_21_SVaK - zápis z jednání valné hromady
2017_07_21_SVaK - závěrečný účet
2017_07_21_SVaK - zprává o činnosti dozorčí rady
2017_07_03_Rozpočtové opatření 6
2017_04_06_Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 14.06.2017
2017_06_01_Svazek vod. a kan. Ivančice - závěrečný účet 2016
2017_06_01_Svazek vod. a kan. Ivančice - rozvaha
2017_06_01_Svazek vod. a kan. Ivančice - příloha
2017_06_01_Rozpočtové opatření 5
2017_05_01_Rozpočtové opatření 4
2017_04_18_Svazek vod. a kan. Ivančice STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU - NÁVRH
2017_04_18_Svazek vod. a kan. Ivančice - Oznámení o vyvěšení Rozpočtových opatření.
2017_04_18_Svazek vod. a kan. Ivančice - Oznámení o vyvěšení Rozpočtových opatření.
2017_04_13_Svazek vod. a kan. Ivančice - Rozpočtové opatření č.2
2017_4_1_Svazek obci pro komunální služby - závěrečný účet za rok 2016
2017_04_01_Rozpočtové opatření 3
2017_03_22_Svazek vod. a kan. Ivančice - Rozpočtové opatření č.1
2017_03_24_Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 05.04.2017
2017_03_15_Závěrečný účet obce za rok 2016 - návrh
2017_03_01_Rozpočtové opatření 2
2017_03_08_Záměr obce majetkového nebo uživatelského narovnání vztahů
2017_03_08_Svazek obcí pro komunální služby - potvrzení
2017_03_08_Návrh závěrečné účtu za rok 2016
2017_03_08_Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
2017_02_01_Rozpočtové opatření 1
2017_01_27_Obecně závazná výhláška č.4
2017_01_27_Obecně závazná výhláška č.3
2017_01_27_Obecně závazná výhláška č.2
2017_01_25_Obecně závazná výhláška č.1
2017_01_16_Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 25.01.2017
2017_1_5_Vodné a stočné 2017
2017_1_5_Vyhlášení obnovení katastrálního operátu

rok 2016

2016_12_01_Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 14.12.2016
2016_12_01_Střednědobý výhled 2017-2020
2016_11_09_Návrh rozpočtu 2017 Svazek vodovodů a kanalizací
2016_11_08_Přerušení dodávky vody dne 8.11.2015
2016_11_02_Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 16.11.2016
2016_09_14_Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
2016_09_07_Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
2016_08_31_Dne 2.9.2016 proběhne odečet vodoměrů
2016_08_03_Volby do zastupitalstev krajů konané ve dnech 7. a 8. října 2016
2016_08_20_Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 31.08.2016
2016_08_10_Přístavba kulturního domu
2016_08_03_Přerušení dodávky elektrické energie
2016_08_03_Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb
2016_07_13_Elektronická evidence plateb
2016_07_13_Novela zákona č. 106/2016 Sb.
2016_07_13_Onámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
2016_06_15_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 Mikroregion Chvojnice
2016_06_15_Závěrečný účet za rok 2015 Mikroregion Chvojnice
2016_06_10_Závěrečný účet za rok 2015 Svazek vodovodů a kanalizací
2016_06_10_Závěrečný účet za rok 2015 - rozvaha - Svazek vodovodů a kanalizací
2016_06_10_Závěrečný účet za rok 2015 - hodnocení plnění - Svazek vodovodů a kanalizací
2016_06_10_Závěrečný účet za rok 2015 - výkaz zisku a ztráty - Svazek vodovodů a kanalizací
2016_06_10_Závěrečný účet za rok 2015 - příloha - Svazek vodovodů a kanalizací
2016_06_10_Závěrečný účet za rok 2015 - Zpráva o výsledku přezkoumání - Svazek vodovodů a kanalizací
2016_05_25_Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 08.06.2016
2016_05_18_Závěrečný účet za rok 2015
2016_05_17_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lesní Jakubov za rok 2015
2016_05_04_Změna sídla Finančního úřadu v Náměsti nad Oslavou
2016_05_04_Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 18.5.2016
2016_04_16_Odečet vodoměrů 20.4.2016
2016_04_06_Svoz nebezpečeného odpadu 10.6.2016
2016_03_13_Oznámení stanovistě včelstev
2016_02_24_Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 9.3.2016
2016_02_24_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
2016_02_24_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
2016_02_24_Rozpočtový výhled do r.2020 Svazku obcí pro komunální služby
2016_02_24_Návrh rozpočtu Svazku obcí pro komunální služby
2016_01_06_Harmonogram odvozu popelnic
2016_01_17_OZV1_Záměř obce o změně územního plánu
2016_01_17_OZV1_Obecně závazná vyhláška č.4/2016
2016_01_17_OZV1_Obecně závazná vyhláška č.3/2016
2016_01_17_OZV1_Obecně závazná vyhláška č.2/2016
2016_01_17_OZV1_Obecně závazná vyhláška č.1/2016
2016_01_10_Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 27.1.2016

rok 2015

2015_11_25_Odstávka systému pro pro nabírání žádostí a vyzvedávání OP a cestovních průkazů 24.12.2015 až 31.12.2015
2015_11_20_Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 2.12.2015
2015_11_15_Rozpočet obce na rok 2016
2015_11_15_Přerušení dodávky vody dne 24.11.2015
2015_11_01_Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 11.11.2015
2015_11_01_Záměr obce Lesní Jakubov směny pozemků pč.:690/10 a 690/9 v kú Lesním Jakubov
2015_08_12_Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 2.9.2015
2015_08_05_Harmonogram odvozu popelnic 2. pololetí 2015
2015_05_25_Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 10.06.2015
2015_05_21_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
2015_05_21_Závěrečný účet za rok 2014
2015_05_20_Vyúčtování svazku vodovodů a kanalizací 2014 - vodné a stočné
2015_05_20_Vyúčtování svazku vodovodů a kanalizací 2014 - závěrečnýúčet
2015_05_20_Vyúčtování svazku vodovodů a kanalizací 2014 - rozvaha bilance
2015_05_20_Vyúčtování svazku vodovodů a kanalizací 2014 - výkaz zisku a ztráty
2015_05_20_Vyúčtování svazku vodovodů a kanalizací 2014 - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
2015_05_20_Vyúčtování svazku vodovodů a kanalizací 2014 - příloha
2015_05_20_Vyúčtování svazku vodovodů a kanalizací 2014 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
2015_05_20_Oznámení o zahájení průběhu zjisťování hranic pozemků a vnějšího obvhodu budov pro obnovy katastrálního operátu novým mapováním
2015_05_20_Přerušení dodávky elektrické energie dne 26.05.2015
2015_05_13_Svoz nebezpečného odpadu 12.6.2015
2015_04_08_Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 22.04.2015
2015_03_25_Pronájem obecního pozemku
2015_02_04_Poplatek ze psu
2015_02_04_Poplatek z ubytovací kapacity
2015_02_04_Poplatky za komunální odpad
2015_02_04_Nakládaní s komunálním odpadem na území obece
2015_01_24_Prodej palivového dříví
2015_01_21_Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 04.02.2015
2015_01_17_Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 30.01.2015
2015_01_17_Harmonogram odvozu popelnic
2015_01_17_Oznámení o obnovi katastrálního operátu novým mapováním

 

rok 2014

2014_12_04_Zasedání zastupitelstva obce dne 17.12.2014
2014_11_19_Rozpočet obce pro rok 2015
2014_11_13_Přerušení dodávky elektrické energie
2014_11_13_Přerušení dodávky vody
2014_11_10_Zasedání zastupitelstva obce 19.11.2014
2014_10_22_Ustavující zasedání zastupitelstva 5.11.2014
2014_10_15_Zápis o výsledku voleb
2014_09_24_Oznámení o místě a době konání voleb
2014_09_15_První zasedání členů OVK
2014_08_30_Stanovení zapisovatele pro volební komisi
2014_08_26_Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
2014_08_20_Zasedání zastupitelstva 3.9.2014
2014_08_11_Stanovení minimálního počtu členů pro volební komisi
2014_06_25_Stanovený počet zastupitelů pro volby
2014_06_10_Pozvánka na zasedání zastupitelstva 25.6.2014
2014_06_06_Závěrečný účet obce za rok 2013
2014_06_06_Přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
2014_05_28_Přezkoumání hospodaření - Svazek vodovodu a kanalizací za rok 2013
2014_05_28_Výkaz zisku a ztrát za rok 2013 - Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
2014_05_28_Rozvaha - bilance za rok 2013 - Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
2014_05_28_Rozvaha - bilance za rok 2013 - příloha
2014_05_28_Výkaz pro plnění rozpočtu Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice 2013
2014_05_28_Závěrečný účet Svazku vodovody a kanalizace za rok 2013
2014_05_26_Výsledky voleb do Evropského parlamentu z 23.-24.5.2014
2014_05_12_Sběr nebezpečného odpadu v obci
2014_05_08_Doba a místo konání voleb do Evropského parlamentu 2014
2014_04_30_Pozvánka na 1. zasedání pro členy okrskové volební komise
2014_04_24_Oznámení o rozesílání složenek k úhradě daně z nemovitých věcí pro rok 2014
2014_04_24_Veřejná vyhláška - zpřístupnění seznamu plátců daně z nemovitých věcí 2014
2014_04_17_Stomatologická pohotovost - rozpis květen 2014
2014_04_12_Stanovení zapisovatele - Volby 2014
2014_04_07_Stanovení počtu a sídla volebního okrsku Volby 2014
2014_04_05_Zasedání zastupitelstva 16.4.2014
2014_03_24_Volby do EP 2014 - stanovení počtu členů volební komise
2014_03_07_Aktuality z JE Dukovany
2014_03_07_Upozornění pro občany z firmy EON
2014_01_23_Veřejná vyhláška o systému sběru komunálního odpadu
2014_01_22_Veřejná vyhláška o poplatcích za sběr komunálního odpadu
2014_01_13_Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva

 

rok 2013

2013_12_09_Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
2013_11_28_Rozpočet na rok 2014
2013_11_18_Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
2013_10_16_Veřejná vyhláška o pozemkových úpravách v k.ú. obce
2013_10_10_Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
2013_10_05_Informace o určení zapisovatele - VOLBY 2013
2013_09_26_Výzva k výměně starých řidičských průkazů
2013_09_26_Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - VOLBY 2013
2013_09_26_Informace o počtu členů volební komise - VOLBY 2013
2013_07_29_Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
2013_07_18_Pozvánka na závěrečné jednání o návrhu komplexních pozemkových úprav
2013_07_03_Vyúčtování vodného a stočného za rok 2012
2013_06_12_Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
2013_04_03_Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
2013_04_02_Závěrečný účet obce za rok 2012
2013_03_15_Výhled rozpočtu obce na roky 2013 - 2016
2013_03_07_Informace o vypnutí elektřiny v obci
2013_02_08_Obecně závazná vyhláška o komunálním odpadu
2013_02_08_Obecně závažná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
2013_02_08_Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
2013_02_07_Návrh o zřízení ochranného pásma letiště Náměšť n/O.
2013_01_14_Informace prezidentske volby 2. kolo
2013_01_10_Seznamte se - Obvodní oddělení Policie České republiky - leták

 

rok 2012

2012_12_03_Pozvánka na zasedání zastupitelstva 27.12.2012
2012_12_03_Rozpočet na rok 2013
2012_11_21_Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
2012_11_15_Pozvánka na zasedání zastupitelstva 28.11.2012
2012_11_09_Stanovení min. počtu členů volební komise
2012_11_08_Místo a doba konání volby prezidenta ČR
2012_11_08_Výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce z 10. 10. 2012
2012_10_17_Oznámení o místě a době konání voleb - dodatek
2012_10_15_Výsledky voleb do krajského zastupitelstva
2012_10_15_Výsledky voleb do senátu
2012_09_27_Oznámení o místě a době konání voleb
2012_09_27_Veřejné zasedání zastupitelstva
2012_09_13_Mimořádné opatření ke zdraví občanů ohledně konzumace alkoholu
2012_08_15_Volby 12.-13.10.2012 - stanovení zapisovatele
2012_08_15_Volby 12.-13.10.2012 - stanovení min. počtu členů volební komise
2012_08_15_Pozemková úprava, soupis nároků vlastníků - lhůta uplatnění námitek
2012_07_25_Veřejné zasedání zastupitelstva
2012_05_28_Veřejné zasedání zastupitelstva
2012_05_10_Závěrečný účet obce za rok 2011
2012_05_08_Sběr nebezpečného odpadu
2012_04_18_Veřejné zasedání zastupitelstva
2012_04_16_Rozvaha - bilance Svazku vodovody a kanalizace 2011
2012_04_16_Rozvaha - bilance Svazku vodovody a kanalizace 2011 - příloha
2012_04_16_Výkaz hodnocení plnění rozpočtu Svazku vodovody a kanalizace 2011
2012_04_16_Výkaz zisku a ztráty Svazku vodovody a kanalizace za rok 2011
2012_04_16_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařen Svazku vodovody a kanalizace 2011
2012_04_16_Závěrečný účet Svazku vodovody a kanalizace za rok 2011
2012_03_30_Zahájení řízení o aktualizaci "Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina"
2012_03_29_Rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu
2012_03_22_Zahájení řízení ke koncepci "Strategie Kraje Vysočina 2020"
2012_03_15_Výhled rozpočtu obce na rok 2012
2012_02_22_Oznámení zahájení územního řízení stavby rodinného domu
2012_02_15_Veřejné zasedání zastupitelstva
2012_02_07_Veřejná vyhláška - Povolení stavby "Vodovod Lesní Jakubov"
2012_01_19_Pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků
2012_01_17_Zahájení zjišťování průběhu hranic pozemku
2012_01_17_Pozvánka na úvodní jednání komplexní pozemkové úpravy
2012_01_11_Oznámení o zahájení řízení - Povolení stavby obecního vodovodu

 

rok 2011

2011_12_28_Veřejné zasedání zastupitelstva
2011_12_08_Rozpočet na rok 2012
2011_12_07_Veřejné zasedání zastupitelstva
2011_12_07_Vyhláška o poplatku za ubytovací kapacity
2011_12_07_Vyhláška o poplatku ze psů
2011_12_07_Vyhláška o postihu za volné pobíhání psů
2011_12_07_Vyhláška o poplatku za svoz komunálního odpadu
2011_12_07_Upozornění o pohybu zvířat na veřejném prostranství
2011_11_29_Veřejné zasedání zastupitelstva
2011_11_10_Návrh rozpočtu roku 2012 - Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
2011_10_26_Veřejné zasedání zastupitelstva
2011_08_17_Veřejné zasedání zastupitelstva
2011_06_22_Veřejné zasedání zastupitelstva
2011_06_04_Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2010
2011_05_04_Veřejné zasedání zastupitelstva
2011_03_02_Veřejné zasedání zastupitelstva
2011_02_02_Veřejné zasedání zastupitelstva
2011_01_12_Veřejné zasedání zastupitelstva
 

rok 2010

2010_12_22_Veřejné zasedání zastupitelstva
2010_12_01_Veřejné zasedání zastupitelstva
2010_12_01_Vyhláška o nakládání s odpady 2010-příloha
2010_12_01_Vyhláška o nakládání s odpady 2010
2010_12_01_Rozpočet na rok 2011
2010_12_01_Rozpočet-příloha
2010_11_11_Ustavující zasedání zastupitelstva
2010_10_16_Výsledky voleb 2010
2010_01_15_Vyhláška o poplatku za ubytovací kapacity
2010_01_15_Vyhláška o poplatku ze psů
2010_01_15_Vyhláška o poplatku za svoz komunálního odpadu